• "Foye Medisinal Kimya Temel İlkeleri", Eds. Prof. Dr. Öztekin ALGÜL ve Dr. Ecz. Kayhan BOLELLİ, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, ISBN 978-605-757-813-6, 2019.
  • “Farmasötik Kimya Pratikleri 1-2”, 2. Baskı, 25 Yazar, Ankara Üniversitesi Basımevi, ISBN 978-605-136-362-2, 2018.
  • “Farmasötik Kimya Pratikleri 3-4”, 2. Baskı, 25 Yazar, Ankara Üniversitesi Basımevi, ISBN 978-605-136-363-9, 2018.
  • "QSAR & Molecular Modelling in Rational Design of Bioactive Molecules, Proceeding Book of the 15th European Symposium on Structure-Activity Relationships (QSAR) and Molecular Modelling", Esin AKI (SENER) ve Ismail YALCIN (Eds.), Başkent Yayıncılık, ISBN 975-00782-0-9, 2006. [In English]
  • “Farmasötik Kimya Pratikleri 1-2”, 18 Yazar, Ankara Üniversitesi Basımevi, ISBN 975-482-649-8, 2004.
  • “Farmasötik Kimya Pratikleri 3-4”, 18 Yazar, Ankara Üniversitesi Basımevi, ISBN 975-482-668-4, 2004.
  • “Kantitatif Yapı-Etki İlişkileri (QSAR) Analizleri”, Esin AKI (ŞENER) ve İsmail YALÇIN, Ankara Üniversitesi Basımevi, ISBN 975-482-585-8, 2003.