• 18

  Andry Nur HIDAYAT

  Thesis Subject : Proteaz ile Aktive Edilen Reseptör-1 (PAR1) üzerinden Etkili Antikanser Bileşiklerin Moleküler Modelleme Yöntemleri ile Tasarımları
  Supervisor : Prof. Dr. Esin AKI-YALÇIN
  Year : 2016
  Devamını Oku
 • 17

  Özüm ÖZTÜRK

  Thesis Subject : Dna Topoizomeraz II Enzim İnhibitörü Yeni Heterosiklik Bileşiklerin in siliko Tasarım Çalışmaları
  Supervisor : Prof. Dr. Esin AKI YALCIN
  Year : 2013
  Devamını Oku
 • 16

  Birol DEMIR

  Thesis Subject : Tarım İlaçları
  Supervisor : Prof. Dr. Ilkay YILDIZ
  Year : 2010
  Devamını Oku
 • 15

  Betül Ceylan

  Thesis Subject : Yeni 2-(p-Sübstitüebenzil/fenil)-5-(o-hidroksibenzilimino/p- Sübstitüebenzilimino) benzoksazol Türevlerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması, Mikrobiyolojik Etki Çalışmaları
  Supervisor : Prof. Dr. Esin AKI YALCIN
  Year : 2010
  Devamını Oku
 • 14

  Sanaz ATAEI

  Thesis Subject : Bazı Topoizomeraz I İnhibitörleri Üzerinde Moleküler Modelleme Çalışmaları
  Supervisor : Prof. Dr. İlkay YILDIZ
  Year : 2010
  Devamını Oku
 • 13

  Serap YILMAZ

  Thesis Subject : Studies on the Synthesis,Structure Elucidation and Microbiological Effects of Some Novel 2-Substituted Benzothiazole Derivatives
  Supervisor : Prof. Dr. Ismail YALCIN
  Year : 2008
  Devamını Oku
 • 12

  Kayhan BOLELLI

  Thesis Subject : Studies on the Synthesis, Structure Elucidation and Microbiological Activity of Some Novel 2-[4-(4-Substitutedbenzamido/phenylacetamido)phenyl]benzothiazole Derivatives
  Supervisor : Prof. Dr. Ismail YALCIN
  Year : 2007
  Devamını Oku
 • 11

  Berk ZAFER

  Thesis Subject : Studies on Computer Aided Rational Designs of Chemotherapeutic Active Drugs and Enzyme Purification
  Supervisor : Prof. Dr. Esin AKI (SENER)
  Year : 2005
  Devamını Oku
 • 10

  Tugba ERTAN

  Thesis Subject : The Synthesis of Possible Metabolites, Structure Elucidation, Antimicrobial Activity and Molecular Modelling of Some New 2-Phenyl/benzylbenzoxazole derivatives
  Supervisor : Prof. Dr. Ilkay YILDIZ
  Year : 2005
  Devamını Oku
 • 9

  Murat YILMAZ

  Thesis Subject : Oral Antidiabetic Drugs
  Supervisor : Prof. Dr. Esin AKI (SENER)
  Year : 2004
  Devamını Oku
 • 8

  Aliye OZDEMIR

  Thesis Subject : Synthesis, Structure Elucidation of some 5-[2-(morpholine-4-yl)acetamido]- and 5-2-(4-methyl-piperazine-l-yl)acetamido]-2-(4-substituted-phenyl)benzoxazole Derivatives and Evaluation of Their Antimicrobial Activities
  Supervisor : Prof. Dr. Ismail YALCIN
  Year : 2002
  Devamını Oku
 • 7

  Sabiha ALPER-HAYTA

  Thesis Subject : Synthesis, Structure Elucidation and Microbial Activity of Some Ethyl 3,4-­dihydro-6- and/or 7-substituted-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-2-acetate Derivatives and ethyl 3,4-dihydro-N(4)-methyl-6- and/or 7-substituted-3-oxo-2H-1,4-­benzoxazine-2-acetate Derivatives
  Supervisor : Prof. Dr. Esin AKI (SENER)
  Year : 2002
  Devamını Oku
 • 6

  Cengiz ERTAS

  Thesis Subject : Synthesis, Structure Elucidation, Microbial Activity of Probable Metabolites of Benzoxazole as 4-Substitued-N-(2-Hydroxy-S-nitrophenyl) benzamide and benzenacetamide Derivatives
  Supervisor : Prof. Dr. Esin AKI (SENER)
  Year : 1998
  Devamını Oku
 • 5

  Betul TEKINER-GULBAS

  Thesis Subject : Synthesis, Structure Elucidation and Microbial Activity of 3,4-Dihydro-2­-hydroxy-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine, 3,4-Dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-2-acetic Acid and Some Ethyl 3,4-Dihydro-6 and/or 7-substituted-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-2-­acetate Derivatives
  Supervisor : Prof. Dr. Ismail YALCIN
  Year : 1997
  Devamını Oku
 • 4

  Bedia KOCYIGIT

  Thesis Subject : Synthesis, Structure Elucidation, Microbial Activity And Probable Metabolitic Effects of Some Novel N-(2-Hydroxy-5­-substitutedphenyl)Benzenacetamide, Phenoxyacetamide and Thiophenoxyacetamide Derivatives
  Supervisor : Prof. Dr. Ismail YALCIN
  Year : 1996
  Devamını Oku
 • 3

  Kamuran Kadri BINGOL

  Thesis Subject : The Synthesis of Possible Metabolites and Antimicrobial Activity of Benzoxazole derivatives
  Supervisor : Prof. Dr. Esin AKI (SENER)
  Year : 1994
  Devamını Oku
 • 2

  Ozlem TEMIZ-ARPACI

  Thesis Subject : The Synthesis, Structure Elucidation and Antilmicrobial Activities of Some 5-methyl -2-(p-substitutedbenzyl)benzoxazole Derivatives
  Supervisor : Assoc. Prof. Dr. Esin AKI (SENER)
  Year : 1991
  Devamını Oku
 • 1

  Ilkay YILDIZ

  Thesis Subject : The Synthesis, Structure Elucidations and Antimicrobial Activities of Some 5-Substituted-2-(2-phenylethyl) and 5-Substıtuted-2-(2-cyclohexylethyl)benzoxazole Derivatives
  Supervisor : Assoc. Prof. Dr. Ismail YALCIN
  Year : 1989
  Devamını Oku