• 14
  Nathanael K. Proctor, Tugba Ertan-Bolelli, Kayhan Bolelli, Ethan W. Taylor, Norman H. L. Chiu, J. Phillip Bowen, “Towards a Better Understanding of Computational Models for Predicting DNA Methylation Effects at the Molecular Level”, Current Topics in Medicinal Chemistry, 20(10), 901-909 (Feb 2020). DOI : 10.2174/1568026620666200226110019 [full text]
 • 13
  Muhammed Tilahun Muhammed, Esin Aki-Yalcin, "Pharmacophore Modeling in Drug Discovery: Methodology and Current Status", JOTCSA, 8(3), 749-762 (2021). Doi: 10.18596/jotcsa.927426. [full text]
 • 12
  Muhammed Tilahun Muhammed*, Esin Aki-Yalcin. Homology Modeling in Drug Discovery: Overview, Current Applications and Future Perspectives, Chem. Biol. Drug Des., 1-16, (2018).
 • 11
  İŞGÖR, Y.G., YILMAZ, S., and ÖLGEN, S., “Kombinatoryal (Bütünleştirici) Kimya, Kombinatoryal Sentez Yöntem ve Teknolojileri, Kombinatoryal Kütüphaneler ve Yüksek Hızda Aktivite Tarama (YHAT)”, J. Fac. Pharm. Ankara, 37(1), 41-61, (2008). [in Turkish] [full text]
 • 10
  ALPER, S., TEMİZ-ARPACI, Ö., AKI-ŞENER, E., YALÇIN, İ.,”Some New bi-and ter-benzimidazole Derivatives as Topoisomerase I Inhibitors”, Il Farmaco, 58, 497-507, (2003). [full text]
 • 9
  YALÇIN, İ., ŞENER, E., "Türkiye İlaç Endüstrisinde Özgün İlaç Etken Maddesi Tasarım ve Geliştirilmesi Çalışmalarının Önem ve Gereksinimi", İlaç ve Kimya Endüstrisi İşverenler Sendikası Yayını, 99-100-101, 4-5, (1996). [in Turkish]
 • 8
  ÖREN, İ., YALÇIN, İ., "Review on the Structure-Activity Relationships of the Chemotherapeutic Active Benzoxazole Derivatives and Their Cyclic Analogs", J. Fac. Pharm. Ankara, 25(2), 81-106, (1996). [in Turkish]
 • 7
  TEMİZ, Ö., ŞENER, E., "Newly Developed Benzodiazepine Derivatives and Their Biological Activites", J. Fac. Pharm. Ankara, 23(1-2), 37-52, (1994). [in Turkish] [full text]
 • 6
  TEMİZ, Ö., ŞENER, E., "The Microbiological Activity of Benzoxazole, Benzimidazole and Oxazolo(4,5-b)pyridine Derivatives", J. Fac. Pharm. Ankara, 21(1-2), 36-52, (1992). [in Turkish] [full text]
 • 5
  ÖREN, İ., YALÇIN, İ., "A Novel Antibiotic Calcimycine", J. Fac. Pharm. Ankara, 21(1-2), 53-65, (1992). [in Turkish] [full text]
 • 4
  YALÇIN, İ., ŞENER, E., "The Studies on the Searching and Developing of Antiinflammatory, Analgesic and Antipiretic Active Quinazolinon Derivatives", Bulletin of Ankara Chamber of Pharmacists, 8(4), 269-276, (1986). [in Turkish] [full text]
 • 3
  ŞENER, E., YALÇIN, İ., "The Role of Histamine in Inflammation, Activity of the Antiinflammatory Compounds against Histamine", Bulletin of Ankara Chamber of Pharmacists, 8(2),99-110, (1986). [in Turkish] [full text]
 • 2
  YALÇIN, İ., ŞENER, E., "The Structure-Activity Relationships of Selective Antiinflammatory Active Nonacidic Polyaryl Heterocyclic Compounds", FABAD J. Pharm. Sci., 10(3), 183-194, (1985). [in Turkish] [full text]
 • 1
  BÜYÜKBINGÖL, E., ŞENER, E., "The Meaning of Structure-Activity Relationships in the Medicinal Chemistry Concept", Pharmacia-JTPA, 24: 52(2), 126-133, (1984). [in Turkish] [full text]