• 9
  QSAR Parametreleri - 2017 [full text]
 • 8
  İlaç Etken Maddesi Tasarımı ve Yöntemleri - 2017 [full text]
 • 7
  Solunum Sistemine Etkili İlaçlar - 2017 [full text]
 • 6
  Giriş - Kemoterapötik İlaçlar - 2017 [full text]
 • 5
  β-Laktam Halkası Taşıyan Antibiyotikler - Penisilinler - 2017 [full text]
 • 4
  Farmasötik Kimya II Pratik - Oksidasyon ve Redüksiyon Reaksiyonları - 2017 [full text]
 • 3
  Farmasötik Kimya II Pratik - Kondensasyon - 2017 [full text]
 • 2
  Farmasötik Kimya II Pratik - Nitrolama - Esterleştirme - Hidroliz - 2017 [full text]
 • 1
  Farmasötik Kimya II Pratik - Organik Reaksiyonlara Giriş - 2017 [full text]